Vivucu.com: Mua hàng online giao ngay tận nơi trong nháy mắt

Đăng ký

Cách thanh toán đơn hàng
- Nội dung thanh toán:
Vivucu _ Mã đơn hàng
(Ví dụ: Vivucu 16879)
- Ngân hàng:
Người nhận: NGUYEN TRI THUAT
Số tài khoản: 00410 0026 5506
Ngân hàng: Vietcombank - Đà Nẵng
Người nhận: NGUYEN TRI THUAT
Số tài khoản: 031 7231 0601
Ngân hàng: TPBank - Đà Nẵng
Người nhận: Tony_Vivu
Số tài khoản: 193343338
Ngân hàng: Binance Pay ID
Hỗ trợ mua hàng: buyer@vivucu.com
Hỗ trợ bán hàng: seller@vivucu.com

Bán hàng cùng Vivucu

Theo dõi chúng tôi trên facebook
@ Vivucu 2022